1 การสอนบวก

-เด็กวัย 3-4ปี

1. ดูการ์ตูนเรื่องเจ้าแกละแสนฉลาด

2. นับเลข 1 - 10 ได้ รู้ และ หาความสัมพันธ์ของจำนวนกับตัวเลขไม่เกิน 10 ได้ เช่น

KKKK คือ 4 KKKKK K คือ 6 (ควรเป็นสิ่งของชนิดเดียวกันและเท่ากัน)

3. เขียนเลข 1 - 10 ได้ และอ่านตัวเลขได้

4. บวกสิ่งของ 2 แถว(หรือ2เหตูการณ์)ได้โดยการนับ เช่น KKK กับ KKKK ได้ 7

5.ร้องเพลงที่1คลิปเพลงนิ้วมือ การบวกหน้ามีอกับหน้ามือและทำตามได้พอควร

6. เล่น เกมนับนิ้วมือได้ (คุณแม่ต้องช่วยให้ลูกใช้คอมได้พร้อมกับเล่นเกม)

7 ร้องเพลงที่2 การบวกหลังมีอกับหลังมือ และทำตามได้

8. เล่น เกมนับนิ้วมือได้ เอง


2 การสอนบวก (ต่อ)

-เด็กวัย 4-5 ปี

1.ร้องเพลงที่1 การบวกหน้ามีอกับหน้ามือ และทำตามได้

2 ร้องเพลงที่2 การบวกหลังมีอกับหลังมือ และทำตามได้

3.ร้องเพลงที่3 การบวกหน้ามีอกับหหลังมือและทำตามได้

4.ดูคลิปบวกลบเลขอย่างง่าย(ตอนการบวก)

5. เล่น เกมบวกนิ้วมือได้

6. เล่น เกมตารางบวกได้ ไว

7 เล่นเกมการบวกเลขหลักเดียวจากเว็บไซต์อื่นให้คล่อง


3. การสอนลบ

-เด็กวัย 5-6 ปี

1.ดูคลิปบวกลบเลขอย่างง่าย (ตอนการลบ

2.ใช้นิ้วมือจริงช่วย เช่น 11-6 =...ตอบ 5 เอาออก6นิ้ว เหลือ5

3. หลังเล่น เกมบวกเลขได้ การลบเป็นอินเวอร์สของการบวก เช่น 5+6 =? ตอบ11

อินเวอร์สการบวก เช่น 11-6 =? ตอบ 5 หรือ 11-5 =? ตอบ 6 เป็นต้น


4การสอนบวกลบชั้นสูง

-เด็กวัย 5-6 ปี

1.ดูคลิปบวกลบเลขหลายหลัก

2. เล่น เกมบวกเลขชั้นสูงฺได้

3. เล่น เกมบวกเลขชั้นสูงฺได้

4. เล่นเกมทำโจทย์ยากได้
จาก ธัญ เสรีรมย์

5 การสอนคูณหารเลขอย่างง่าย

-เด็กวัย 6-7 ปี

1.ดูคลิปคูณหารเลขอย่างง่าย

2.เล่น เกมคูณเลขได้

3. เล่น เกมหารเลขได้

4 ดูคลิปการท่องสูตรคูณ

5 เล่นเกมท่องสูตรคูณได้

6 เล่นเกมการคูณเลขหลักเดียวจากเว็บไซต์อื่นให้คล่อง


6. การสอนคูณเลขหลายหลัก

-เด็กวัย 6-7 ปี

1 .ดูคลิปคูณหารเลขหลายหลัก

2. เล่นเกมคูณเลขชั้นสูงได้


7. การสอนหารเลขหลายหลัก

-เด็กวัย 6-7 ปี

1.ดู คลิปคูณหารเลขหลายหลัก

2. เล่นเกมหารเลขชั้นสูงได้จาก ธัญ เสรีรมย์


8 .การสอนบวกลบเศษส่วน

-เด็กวัย 8-9 ปี

1.ดูคลิปบวกลบเลขเศษส่วนอย่างง่าย

2. ดูคลิปบวกลบเลขเศษส่วนอย่างยาก

3.เล่นเกมบวกลบเศษส่วนได้


จาก ธัญ เสรีรมย์