1 การสอนคูณหารเลขอย่างง่าย
-เด็กวัย 6-7 ปี
1.ดูคลิปคูณหารเลขอย่างง่ายC01
2.เล่น เกมคูณเลข C1 ได้
3 เล่น เกมหารเลข C2 ได้
4 ดู คลิปการท่องสูตรคูณ C02 ได้
5 เกมท่องสูตรคูณC3
6 เล่นเกมการคูณเลขหลักเดียวจากเวปอื่นให้คล่อง

2. การสอนคูณเลขหลายหลัก
-เด็กวัย 6-7 ปี
1.ดู คลิปคูณหารเลขหลายหลัก D01
2. เล่นเกมคูณเลขชั้นสูง D1 ได้

3. การสอนหารเลขหลายหลัก
-เด็กวัย 6-7 ปี
1.ดู คลิปคูณหารเลขหลายหลัก D01
2. เล่นเกมหารเลขชั้นสูง D1 ได้

จาก ธัญ เสรีรมย์