1 .การสอนบวกลบเศษส่วน
   -เด็กวัย 8-9 ปี
1.ดู คลิปบวกลบเลขเศษส่วนอย่างง่ายE01
2. คลิปบวกลบเลขเศษส่วนอย่างยากE02
3.เล่นเกมบวกลบเศษส่วน E1 ได้

จาก ธัญ เสรีรมย์