โจทย์ข้อ1 ตอนเงินหายไปไหน 1 บาท

มีชาย 3 คนกินโอเลี้ยงแก้วละ 5 บาท คนละแก้ว จึงรวมเงินได้ 15 บาทฝากเงินเด็กบริการนำไปให้เจ้าของร้าน วันนี้เจ้าของร้านใจดี ลดพิเศษให้ 5 บาท โดยให้เด็กบริการนำกลับไปคืน แต่เด็กบริการยักยอกเงิน 2 บาท ใส่กระเป๋าตนเอง เหลือเงิน 3 บาทกลับไปคืนชายทั้ง 3 โดยคืนให้คนละ 1 บาทลงตัวพอดี

คำถามที่ 1 ชาย1 คนเสียเงินคนละเท่าไร ตอบ 4 บาท คำถามที่ 2 รวมได้เท่าไร ตอบ 12 บาท คำถามที่ 3 เงินที่ชายทั้ง 3 เสียไป12 บาท รวมกับเงินที่เด็กยักยอกไป 2 บาทเป็นเท่าไร ตอบ 14 บาท คำถามสุดท้าย เงินหายไปอยู่ที่ใคร 1 บาท เพราะเดิมมีเงิน 15 บาทตอบ.................


ข้อคิด ถ้าเด็กป.2 ถามท่านข้อนี้ ท่านจะอธิบายอย่างไร? เด็กจึงจะเข้าใจง่าย........จาก ธัญ เสรีรมย์


โจทย์ข้อ2 ตอน เจ้าแกละได้กี่คะแนน

เรื่องการบวก

โจทย์ คำถามที่ 0

จ้าแกละ ตอบ 5 ถ้าท่านเป็นครู ท่านคงให้ถูกและให้คะแนน เจ้าแกละ 1 คะแนน ข้อนี้ไม่มีปัญหา

เรื่องการลบ

โจทย์ คำถามที่ 1

เจ้าแกละตอบ 3 ถ้าท่านเป็นครู ท่านจะให้คะแนนเจ้าแกละเท่าไร... 0 หรือ 1 คะแนน (คำถามข้อ1นี้ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ ตอบ 1)

คำถามที่ 2

เจ้าแกละ ตอบ 3 ถ้าท่านเป็นครู ท่านจะให้คะแนนเจ้าแกละเท่าไร... 0 หรือ 1 คะแนน (คำถามข้อ 2 นี้ ผู้ใหญ่บางคน ตอบ 1 ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าลบกันไม่ได้ )

คำถามที่ 3 มีไก่ 15 ตัว ฆ่าเป็ดทิ้งเสีย 5 ตัว เหลือเท่าไร...เจ้าแกละ ตอบ 15 ถ้าท่านเป็นครู ท่านจะให้คะแนนเจ้าแกละเท่าไร... 0 หรือ 1 คะแนน (คำถามข้อ 3 นี้ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ ตอบ 15 )


สรุปผลครั้งที่ 1 เจ้าแกละได้กี่คะแนน ข้าพเจ้าเคยถามผู้ฟัง เกือบ 100 % ให้ เจ้าแกละ 1 คะแนน

เจ้าแกละไม่ยอมที่ได้คะแนนน้อย จึงเถียงครูว่า คำถามที่ 3 ถ้าผมเขียนรูปภาพแทนตัวหนังสือ จะได้ดังนี้

จากนั้น เจ้าแกละก็เอายางลบ ลบภาพเป็ด 5 ตัวออก ก็เหลือภาพไก่ 15 ตัว เจ้าแกละจึงตอบ 15 เจ้าแกละเถียงครูต่อ คำถามที่ 2 เจ้าแกละเอายางลบ ลบภาพผีเสื้อ 2 ตัวออก ก็เหลือภาพนก 3 ตัว เจ้าแกละ จึงตอบ 3 เจ้าแกละเถียงครูอีก คำถามที่1 เจ้าแกละเอายางลบ ลบภาพนก 2 ตัวหลังออก ก็เหลือภาพนก 3 ตัวแรก เจ้าแกละจึงตอบ 3

ให้คะแนนใหม่อีกครั้ง สรุปผลครั้งที่ 2 เจ้าแกละได้กี่คะแนน ข้าพเจ้าเคยถาม ผู้ฟัง 90 % ให้เจ้าแกละ 1 คะแนน อีก 10 % เปลี่ยนใจให้เจ้าแกละ 3 คะแนน

ข้อคิด ปัญหา เรื่องการลบ คำถามที่1 ใครเป็นฝ่ายถูก ระหว่างผู้ใหญ่กับเจ้าแกละ........จาก ธัญ เสรีรมย์


โจทย์ข้อ3 ตอน เด็กทำเลขผิด

คำถามที่ 1) 3 – 2 +5 = ? เด็กตอบ ได้ถูกต้องว่า 6 ทุกคน

คำถามที่ 2) 2 – 3 +5 = ? เด็กส่วนใหญ่ตอบผิด

 

ข้อคิด สอนเด็กอย่างไร? เด็กจึงทำคำถามที่ 2 ไม่ได้โจทย์ข้อ4 ตอน อยากทำเลขได้

คำถามที่ 1 10 – (8 – 5 ) = ? เด็กตอบ ได้ถูกต้องว่า 7

คำถามที่ 2 10 – (3 – 5 ) = ? เด็กทำไม่ได้

ข้อคิด คำถามทั้ง 2 นี้มองดูแล้วก็น่าจะง่ายพอๆ กัน จะสอนอย่างไร? เด็กจึงจะทำ

คำถามที่ 2 ได้


จาก ธัญ เสรีรมย์