2.3 ปํญหามัธยม

ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นไม่ดี ก็ยากที่จะชอบวิชาคณิตศาสตร์ แต่ยังไม่เป็นปัญหา เริ่มใหม่ได้

ถ้าเริ่มสนใจเมื่อไรก็จะเริ่มเก่งเมื่อนั้น เริ่มเก็บเงินเมื่อไรก็จะเริ่มรวยเมื่อนั้น เจ้าของบริษัทหลายคนก็ไม่ได้จบโดยตรงหรือไม่ได้เรียนสายอาชีพนั้นมา ก็ทำอาชีพนั้นได้และทำได้ดีกว่ามืออาชีพ ความสามารถเฉพาะตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความสามารถเฉพาะตนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องคิดแบบคณิตศาสตร์ เมื่อตั้งใจแล้วอย่าท้อ ข้าพเจ้าเคยทำโจทย์เลขยากใช้เวลา 3วัน บางครั้งฝันว่าคิดได้ ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เหมือนเดิม หรือบางครั้งกำลังจะนอนเกิดคิดได้ต้องรีบทำเดี๋ยวลืม ถ้าเรานอนฝันเรื่องเที่ยวก็จะมีความสุขเรื่องเที่ยว ลองฝันเรื่องคณิตศาสตร์บ้างจะได้มีความสุขเรื่องคณิตศาสตร์ เคล็ดลับก่อนนอนทำการบ้าน ได้หรือไม่ได้อีกเรื่อง ของเล่นวิศวกรน้อย ข้าพเจ้าก็ทำแบบนี้ การสร้างเกมคณิตศาสตร์ในเว็ปนี้ข้าพเจ้าก็ทำแบบนี้ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบ้า แล้วจะเกิดความมหัศจรรย์ ธรรมชาติช่วยเพิ่มอีกเท่าตัว นักประดิษฐ์คิดค้นระดับโลกก็ทำอย่างนี้ เพราะต้องใช้ เชาวน์ปัญญา สมาธิ ความอดทน

จาก ธัญ เสรีรมย์