4.3 ที่มาการสร้างเว็ปไซด์

ข้าพเจ้ายอมลงทุนสร้าง Video เรื่องเจ้าแกละแสนฉลาดโดยจ้าง ผู้สร้าง เบอร์หนึ่งของไทยผลงานจึงออกมามีความละเอียดตามที่ท่านเห็น เมื่อวันที่ 24 .. 2555 ข้าพเจ้าคลิกเข้าไปดูอินเตอร์เนต ในYouTube ปรากฎว่ามีผู้คลิกเข้ามาดู 371,134 ครั้งแล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจ ข้าพเจ้าจึงมีกำลังใจเปิดเว็ปไชต์ www.TANMATH.com นี้ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายว่า จะช่วยให้เด็กไทยเก่งและชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น เพราะรู้พื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้อย่างลึกซึ่ง และมีแนวคิดที่เป็นระบบ ถ้ามีผู้สนใจมาก ให้การสนับสนุน ความคืบหน้าก็จะไปเรื่อย ๆ จนกว่าข้าพเจ้าจะหมดแรง หมดความคิด................

ธนาคารสมัยก่อนการฝากเงินถอนเงินนั้นช้ามาก แต่ปัจจุบัน มันง่ายเร็วและดี เพราะมีระบบคอมพิวเตอร์และอิเลคโทรนิดช่วย จึงได้ผลดีกว่าเดิม 10 เท่า การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอิเลคโทนิดช่วย น่าจะได้ผล 10 เท่าเช่นกัน ข้าพเจ้ามั่นใจเช่นนั้น โดยเริ่มต้นให้.................

จาก ธัญ เสรีรมย์