4 ปัญหา

ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัญหา ปัญหาเป็นตัวชี้ช่องทางให้เกิดการพัฒนา ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เราจะต้องรู้จักหาวิธีแก้ปัญหาด้วยชาญฉลาด

เหตุการณ์ที่บีบบังคับข้าพเจ้า มันคือปัญหา สิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรมที่ข้าพเจ้าทำ คือแก้ปัญหา ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ต้องคิดเป็นระบบ


จาก ธัญ เสรีรมย์